Limit odpowiedzialności co to znaczy.
Pojęcie Limit odpowiedzialności w ubezpieczeniach. Górna granica odpowiedzialności zakładu.

Czy przydatne?

Definicja Limit odpowiedzialności

Definicja z ang. limit of liability, z niem. Haftungsgrenze.

Co to znaczy: Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w razie wystąpienia szkody

Czym jest Limit odpowiedzialności znaczenie w Słownik L .