Stopa alokacji co to znaczy.
Pojęcie Stopa alokacji w ubezpieczeniach. inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami.

Czy przydatne?

Definicja Stopa alokacji

Definicja z ang. allocation rate, z niem. Zuweisungsrate.

Co to znaczy: Parametr mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składek. Odejmuje się również drobne stawki powiązane z wydatkami dla banku depozytariusza i obsługujących fundusz domów maklerskich. Pozostałą część fundusz inwestuje w papiery wartościowe, odpowiednio z limitami wyznaczonymi poprzez ustawę

Czym jest Stopa alokacji znaczenie w Słownik S .