Ograniczenie co to znaczy.
Pojęcie Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach. odpowiedzialności w.

Czy przydatne?

Definicja Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Definicja z ang. Limitation of Liability insurance, z niem. Begrenzung der Haftpflichtversicherung.

Co to znaczy: Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia

Czym jest Ograniczenie znaczenie w Słownik O .