Szkoda na mieniu co to znaczy.
Pojęcie Szkoda na mieniu w ubezpieczeniach. To jest wszelaki uszczerbek majątkowy nie opierający na.

Czy przydatne?

Definicja Szkoda na mieniu

Definicja z ang. Damage to property, z niem. Sachbeschädigung.

Co to znaczy: (majątkowa) - szkoda na mieniu bazuje na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów. To jest wszelaki uszczerbek majątkowy nie opierający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego

Czym jest Szkoda na mieniu znaczenie w Słownik S .