Odkupienie co to znaczy.
Pojęcie Odkupienie w ubezpieczeniach. uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia.

Czy przydatne?

Definicja Odkupienie

Definicja z ang. Redemption, z niem. Erlösung.

Co to znaczy: Odkupienie od uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu konto bankowe

Czym jest Odkupienie znaczenie w Słownik O .