Dumping co to znaczy.
Definicja Dumping w polityce. Jak wygląda ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym. Dumping.

Czy przydatne?

Definicja Dumping

Co oznacza Dumping to sprzedaż dobra za granicą po cenie niższej od ceny uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym. Dumping jest faktorem zakłócającym handel międzynarodowy i powstaje raczej wskutek działania przedsiębiorstwa. Odznacza się przeważnie trzy typy dumpingu: sporadyczny, łupieżczy i stały. Dumping sporadyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem przejściowym i krótkookresowym. Występuje on w wypadku, gdy wskutek trudnych do przewidzenia okoliczności przedsiębiorstwo ma do dyspozycji więcej danego dobra niż przeciętnie i w celu uniknięcia strat decyduje się sprzedać posiadaną nadwyżkę odbiorcom zagranicznym po cenie niższej od ceny krajowej, a nawet wydatków. Powody stworzenia takiej nadwyżki mogą być bardzo różne i mogą obejmować na przykład niezwykły urodzaj produktu rolnego, błędy w planowaniu czy niezwykły spadek popytu na rynku krajowym. Pojawienie się na rynku państwie importera produktów wyraźnie tańszych od ich lokalnych odpowiedników jest oczywiście mile widziane poprzez konsumentów. Może jednak oznaczać również poważne utraty dla producentów tego dobra, w szczególności gdy czasowa nadwyżka zagranicznego wytwórcy, trafiająca na rynek krajowy, jest relatywnie spora w relacji do podaży. W razie poważnego zagrożenia interesów wytwórców i możliwości skutecznego lobbingu, mogą oni wymóc na rządzie wprowadzenie okresowych ceł antydumpingowych. Jeśli jednak dumping sporadyczny pojawia się rzeczywiście incydentalnie, a nie jest na przykład efektem powtarzającego się co roku spadku popytu za granicą, rząd poczyni tego typu kroki raczej niechętnie. Przeciwko takiej reakcji przemawia między innymi konieczność zachowania stałości zasad polityki celnej, a również niechęć do zadrażniania stosunków z zagranicą na skutek przyczyn o charakterze przejściowym. Dumping łupieżczy to utrzymywana czasowo sprzedaż danego dobra na rynku zagranicznym poniżej ceny krajowej, albo nawet poniżej wydatków wytwarzania, mająca na celu wyeliminowanie konkurentów i uzyskanie pozycji monopolistycznej. Właściwością dumpingu łupieżczego jest również to, iż po ewentualnym zniszczeniu konkurencji w państwie importera i uzyskaniu pozycji monopolistycznej na jego rynku ceny eksportowanego dobra znacząco wzrastają, co pozwala eksporterowi na realizację zysku monopolistycznego. Dumping stały, zwany także międzynarodową dyskryminacją cenową, ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo mające odpowiednią pozycję monopolistyczną sprzedaje za granicą dany wytwór wciąż poniżej wydatków albo po cenie niższej niż na rynku krajowym. Źródło: A. Budnikowski, Międzynarodowe relacje gospodarcze, Warszawa 2006

Czym jest Dumping znaczenie w Słownik D .