uczty współczesne ukłon co to znaczy.
Ubóstwo w średniowieczu co znaczy Ubóstwo wsi w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.

Jakie są, czym jest motyw literacki na U

Znaczenie literatury i jej symbolika.

Spis lektur polskich, symbol w książkach, symbole w literaturze.

Znaczenie języka polskiego, zadanie domowe, słownik.

Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego do szkoły.