zaręczyny zaradna krzyżówka co to znaczy.
Zaloty zgodne z wolą rodziców i opiekunów co znaczy Zarażenie – aktem zemsty na wrogu krzyżówka.

Jakie są, czym jest motyw literacki na Z

Znaczenie literatury i jej symbolika.

Spis lektur polskich, symbol w książkach, symbole w literaturze.

Znaczenie języka polskiego, zadanie domowe, słownik.

Wyjaśnienie znaczenia symbolu z j. polskiego do szkoły.