Matka Boska romantyków co to znaczy.
Definicja Matka Boska romantyków w literaturze. Czym jest w Inwokacji do Pana Tadeusza Adama.

Czy przydatne?

Co oznacza Matka Boska romantyków

Co to znaczy: Imię Maryi pojawia się także w utworach romantycznych. Echa kultu maryjnego pobrzmiewają w Inwokacji do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, gdzie pisarz dziękuje Matce Boskiej Ostrobramskiej za cudowne uzdrowienie w dzieciństwie i błaga ją o „powrócenie cudem na ojczyzny łono” albo choćby przeniesienie „duszy utęsknionej/do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych”.W III części Dziadów czytamy o tym, jak Gustaw-Konrad (bluźnierca) broni imienia Maryi przed obrazą:JANKOWSKI(...)Mówcie, jeżeli wola czyja,Jezus Maryja.Nim uwierzę, iż nam sprzyjaJezus Maryja,Niech wprzód łotrów powybijaJezus Maryja.(..)Póki Nowosilcow pija,Jezus Maryja,Nie uwierzę, iż nam sprzyja,Jezus Maryja.KONRADSłuchaj, ty! – tych mnie imion przy kielichach wara.Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara,Nie mieszam się do wszystkich świętych z litaniji.ale nie dozwolę bluźnić imienia Maryi.(Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III) Również Kapral opowiada w tej scenie o cudownym ocaleniu poprzez Matkę Boską, której imienia zawsze bronił, bezwzględnie na okoliczności. Natomiast w wierszu Mickiewicza Do matki Polki pojawia się motyw Maryi, której przepowiedziano mękę i zgon syna i która oswajała go od dzieciństwa z cierpieniem – ona to ma stać się patronką polskich matek, wychowujących bojowników o wolność ojczyzny:O matko Polko! źle się twój syn bawi!Klęknij przed Matki Bolesnej obrazemI na miecz patrzaj, co jej serce krwawi:Takim wróg piersi twe przeszyje wspólnie!(Adam Mickiewicz, Do matki Polki)

Czym jest Matka Boska romantyków znaczenie w Motyw literatura M .