Fascynacja rewolucją co to znaczy.
Definicja Fascynacja rewolucją w literaturze. Czym jest Pancernik Potiomkin, przedstawiający bunt.

Czy przydatne?

Co oznacza Fascynacja rewolucją

Co to znaczy: Fascynację rewolucją utrwala w swych dziełach filmowych Siergiej Eisenstein. Jego Pancernik Potiomkin, przedstawiający bunt na pokładzie statku i przewrót rewolucyjny w Odessie 1905 roku, nie tylko jest dynamicznym, przejmującym obrazem pokazującym potęgę dzieła rewolucyjnego, lecz również jednym z najwybitniejszych filmów w historii kina, gdzie zastosowano nowoczesny montaż. Do historii filmu przeszły na zawsze nie wszystkie sceny z Pancernika Potiomkina, na przykład scena masakry na słynnych schodach odeskich (staczający się po nich dziecięcy wózek!). Innymi słynnymi radzieckimi filmami o rewolucji są Czapajew braci Wasiliewów, kreujący nowy typ bohatera, i Matka wg powieści Gorkiego – wcielenie w życie idei sztuki socrealistycznej.Fascynacje rewolucją ujawniali również poeci: ich utwory wzywały do czynu, zbrojnej walki, stanowiąc swoisty oręż zachęty i zapału. Pełne entuzjazmu dla rewolucji są słowa wierszy Włodzimierza Majakowskiego. W Polsce poezję rewolucyjną uprawiał pomiędzy innymi Władysław Broniewski, pisarz hołdujący tradycji literaturze tyrtejskiej, autor wierszy Literatura, Na zgon rewolucjonisty i Elegia o zgonu Ludwika Waryńskiego. W takich utworach kreuje pisarz bohaterów nowych czasów, rewolucjonistów umierających za sprawę w więzieniach.W pamiętniku mówionym Mój wiek Aleksander Wat utrwala swą fascynację lewicowymi dziełami i represje powiązane z jego działalnością (niejednokrotnie jest zatrzymywany i więziony). Lewicowe przekonania nie pomogą mu jednak w uniknięciu więzienia, a jego rodzinie – łagru (po niespodziewanym aresztowaniu poprzez Sowietów w okresie wojny Wat znajdzie się w więzieniu, a jego żona wspólnie z synkiem Andrzejem w łagrze, co Ola Watowa opisze w swym pamiętniku Wszystko, co główne)

Czym jest Fascynacja rewolucją znaczenie w Motyw literatura F .