wolnomularstwo co to znaczy.
Definicja wolnomularstwo w historii. Słownik: liberalne, czasem pseudoreligijne organizacje.

Czy przydatne?

Co to jest wolnomularstwo

Czym jest wolnomularstwo: (masoneria) - sekretne albo półjawne ponadnarodowe, liberalne, czasem pseudoreligijne organizacje nawiązujące do tradycji średniowiecznych bractw cechowych wolnych murarzy-budowniczych; w. silnie rozwinęło się w XVIII w. w szczególności w Europie Zachodniej, początkowo członkowie w. wywodzili się z arystokracji, bogatego mieszczaństwa, inteligencji i wysokich rangą oficerów, głosili zasady liberalizmu, racjonalizmu, braterstwa, wolności i niezależności myśli; w ciągu XIX i potem w XX w. w. zmieniało etapowo swój pierwotny charakter; z racji na tajemniczość i zamknięty charakter w. i głoszone przezeń liberalne, racjonalistyczne, wolnomyślicielskie, antyklerykalne i antymonarchistyczne hasła już w połowie XIII w. w. zostało potępione poprzez Kościół (między innymi bulla papieża Klemensa XII); współczesną masonerię cechuje radykalny liberalizm i antyklerykalizm; zachowany półtajny i zamknięty charakter w. i przynależność doń wielu wpływowych osób, wzbudza w nie wszystkich środowiskach podejrzenie istnienia masońskiego spisku opanowującego świat polityki, biznesu i kultury; w Polsce pierwsza loża masońska powstała w 1735 r.; w. rozwijało się szczególnie za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, potem w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim; od 1821 r. zabronione poprzez władze rosyjskie, istniało w ukryciu i stanowiło ważny obiekt ruchu narodowowyzwoleńczego; w latach 1921-1938 działała Ogromna Loża Narodowa Polski; formalnie w. w Polsce reaktywowano w 1991 r

Czym jest wolnomularstwo znaczenie w Historia i wydarzenia W .