kontrreformacja co to znaczy.
Definicja kontrreformacja w historii. Słownik: XVI w. do końca XVII w.), którego celem było.

Czy przydatne?

Co to jest kontrreformacja

Czym jest kontrreformacja:  - reforma katolicka, ruch w Kościele katolickim (od poł. XVI w. do końca XVII w.), którego celem było zahamowanie szerzącej się reformacji, przez uzdrowienie stosunków w Kościele katolickim i podjęcie energicznej walki z herezjami; podstawę k. stanowiły uchwały soboru trydenckiego (1545-1563); w k. znakomitą rolę odegrał utworzony w 1540 r. zakon jezuitów, do Polski sprowadzony w 1564 r. poprzez biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza; dla ruchu k. w Polsce spore znaczenie miał synod piotrkowski (1577), w trakcie którego przyjęto uchwały soboru trydenckiego i postanowiono uporządkować prawo kościelne i wprowadzić większą dyscyplinę pośród duchownych; od pocz. XVII w. prowadzono cenzurę druków, wznowiono mechanizmy przeciw bluźniercom, a w 1658 r. sejm podjął uchwałę o wypędzeniu z państwie arian, prawa dysydentów zostały ograniczone; po stronie obozu k. zawsze stali polscy królowie, szczególnie gorliwym jej rzecznikiem był Zygmunt III Waza

Czym jest kontrreformacja znaczenie w Historia i wydarzenia K .