folwark co to znaczy.
Definicja folwark w historii. Słownik: produkujące na zbyt, przy pomocy pracy chłopów.

Czy przydatne?

Co to jest folwark

Czym jest folwark:  - spore gospodarstwo rolne albo rolno-hodowlane produkujące na zbyt, przy pomocy pracy chłopów pańszczyźnianych (zobacz: pańszczyzna) lub ludności najemnej; pierwsze  f. powstały w XIV w; od połowy XVI w. dominującą metodą gospodarki wiejskiej dla większości ziem polskich był  f. pańszczyźniany; f. stanowił własność feudała, opierał się na przymusowej, darmowej pracy chłopów pańszczyźnianych; postęp f.  w Polsce był wywołany sporym zapotrzebowaniem na zboże (gł. wytwór f.) w państwie a również w rozwijających się przemysłowych państwach Europy zachodniej; istnienie f. pańszczyźnianego utrzymało się do uwłaszczenia chłopów w XIX w., potem rozwijał się jako f. kapitalistyczny, oparty na najemnej sile roboczej; f. zlikwidowane zostały na mocy dekretu o reformie rolnej w 1944 r

Czym jest folwark znaczenie w Historia i wydarzenia F .