Collegium Nobilium co to znaczy.
Definicja Collegium Nobilium w historii. Słownik: w 1740 r. w Warszawie poprzez Stanisława.

Czy przydatne?

Co to jest Collegium Nobilium

Czym jest Collegium Nobilium:  - szkoła internatowa dla młodzieży szlacheckiej założona w 1740 r. w Warszawie poprzez Stanisława Konarskiego z zakonu pijarów, przeznaczoną dla synów zamożnej szlachty; w C. N. stosowano nowe sposoby nauczania, obowiązywał szerszy niż w innych współczesnych szkołach program (wprowadzono między innymi edukacji matematyczno-przyrodnicze, j. polski, prawo, ekonomię, języki nowożytne); C. N. wykształciło wielu znakomitych działaczy polskiego oświecenia; istniało do 1832 r

Czym jest Collegium Nobilium znaczenie w Historia i wydarzenia C .