egzekucja dóbr i praw co to znaczy.
Definicja egzekucja dóbr i praw w historii. Słownik: tak zwany ruch egzekucyjny, zespół postulatów.

Czy przydatne?

Co to jest egzekucja dóbr i praw

Czym jest egzekucja dóbr i praw:  - w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej program średniej szlachty, tak zwany ruch egzekucyjny, zespół postulatów wymierzony raczej przeciwko magnaterii, domagający się w pierwszej kolejności egzekucji dóbr, jest to rewindykacji zastawionych albo rozdanych dóbr królewskich - królewszczyzn, znajdujących się w rękach magnatów; postulowano także wprowadzenie zakazu sprawowania poprzez jedną osobę kilku urzędów (incompatibilia); ruch egzekucyjny domagał się również reform skarbu, wojska, sądownictwa, zacieśnienia unii polsko-litewskiej, przyłączenia Prus Królewskich do Korony, ograniczenia praw mieszczan, potwierdzenia elekcyjności tronu polskiego, zagwarantowania wolności wyznania; e. d. i p. częściowo uchwalił sejm warszawski 1563-64

Czym jest egzekucja dóbr i praw znaczenie w Historia i wydarzenia E .