legitymacyjne znaki co to znaczy.
Co znaczy Znaki legitymacyjne? Definicja: Regulaminy o papierach wartościowych stosuje się.

Czy przydatne?

Definicja Znaki legitymacyjne

Co to znaczy Regulaminy o papierach wartościowych stosuje się adekwatnie do znaków legitymacyjnych stwierdzających wymóg świadczenia. Zwłaszcza, do znaku legitymacyjnego, który nie ustala imiennie osoby uprawnionej, stosuje się adekwatnie regulaminy o papierach wartościowych na okaziciela, chyba iż co innego wynika z regulaminów specjalnych. Warto także pamiętać, iż w przypadku straty znaku legitymacyjnego stwierdzającego w swej treści wymóg świadczenia na żądanie wierzyciela, dłużnik może uzależnić spełnienie świadczenia od wykazania uprawnienia poprzez osobę zgłaszającą takie żądanie.

Czym jest Znaki legitymacyjne znaczenie w Słownik Z .