hipoteki ustanowienie co to znaczy.
Co znaczy Ustanowienie hipoteki? Definicja: W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można.

Czy przydatne?

Definicja Ustanowienie hipoteki

Co to znaczy W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Część ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką, jeśli stanowi udział współwłaściciela. Hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej. jeśli wierzytelność przepisowo została wyrażona w innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę wyraża się w tym innym pieniądzu. W granicach przewidzianych w odrębnych regulaminach hipoteka zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione i o przyznane wydatki postępowania. Do stworzenia hipoteki konieczny jest wpis w księdze wieczystej.

Czym jest Ustanowienie hipoteki znaczenie w Słownik U .