polska organizacja co to znaczy.
Co znaczy Polska Organizacja Franczyzodawców (POF)? Definicja: Polska Organizacja Franczyzodawców.

Czy przydatne?

Definicja Polska Organizacja Franczyzodawców (POF)

Co to znaczy Polska Organizacja Franczyzodawców (Polish Franchise Organization) jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą franczyzodawców. POF powstała w 2000 roku. Misją organizacji jest powstanie najlepszych warunków dla rozwoju franczyzy w Polsce, w szczególności w zakresie zagadnień prawnych i finansowych. POF jest animatorem rynku, promuje franczyzę i interes na swoim. POF nadaje certyfikaty członkom, którzy spełniają obowiązki Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, organizuje szkolenia dla franczyzodawców, co roku obejmuje patronatem Targi Franczyzy. Członkiem POF może być osoba fizyczna albo prawna będąca pracodawcą, spełniająca obowiązki Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy, której ważnym obiektem działalności gospodarczej jest udzielanie franczyzy, posiadająca przynajmniej dwóch franczyzobiorców. Polska Organizacja Franczyzodawców jest członkiem Europejskiej Federacji Franczyzy (od 2010 roku) i Światowej Porady Franczyzy (od 2011 roku). Witryna internetowa Polskiej Organizacji Franczyzodawców: franczyza.org.pl.

Czym jest Polska Organizacja znaczenie w Słownik P .