kapitałowa grupa co to znaczy.
Co znaczy Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa? Definicja: Ekipa podmiotów, w skład której wchodzi.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczeniowa grupa kapitałowa

Co to znaczy Ekipa podmiotów, w skład której wchodzi zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu i przynajmniej: inny zakład ubezpieczeń, będący podmiotem zależnym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu albo gdzie zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu posiada znaczny udział kapitałowy albo jest w inny sposób blisko powiązany z zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu albo dominujący podmiot ubezpieczeniowy, zakład ubezpieczeń wykonujący działalność wyłącznie w dziedzinie reasekuracji albo zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w kraju niebędącym krajem członkowskim UE, będące podmiotami dominującymi zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, albo mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy będący podmiotem dominującym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu, a również podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym udziałem kapitałowym albo w inny sposób blisko związane z zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu, podmioty dominujące, posiadające znaczny udział kapitałowy albo w inny sposób blisko związane z zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi dodatkowemu, podmioty będące podmiotami zależnymi, podmiotami ze znaczącym udziałem kapitałowym albo w inny sposób blisko związane z podmiotami, o których mowa w lit. e.

Czym jest Ubezpieczeniowa grupa znaczenie w Słownik U .