zatwierdzający organ co to znaczy.
Co znaczy Organ zatwierdzający? Definicja: quot;Organ zatwierdzający" to definicja pochodzące.

Czy przydatne?

Definicja Organ zatwierdzający

Co to znaczy "Organ zatwierdzający" to definicja pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się organ, który wedle obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową albo legalnie własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W razie firmy osobowej, z wyjątkiem firmy komandytowo-akcyjnej, i firmy cywilnej poprzez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników. Jakie skutki praktyczne wiążą się z funkcją organu zatwierdzającego? Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu poprzez organ zatwierdzający, nie potem niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Czym jest Organ zatwierdzający znaczenie w Słownik O .