autorskich praw naruszenie co to znaczy.
Co znaczy Naruszenie praw autorskich? Definicja: Wedle art. 1 obowiązujące w Polsce ustawy Prawo.

Czy przydatne?

Definicja Naruszenie praw autorskich

Co to znaczy Wedle art. 1 obowiązujące w Polsce ustawy Prawo autorskie, obiektem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i metody wyrażenia. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, sposoby i zasady działania i koncepcje matematyczne. Z kolei opracowanie cudzego utworu, zwłaszcza tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest obiektem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Kto bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w formie opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram albo nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Jeśli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czym jest Naruszenie praw autorskich znaczenie w Słownik N .