gospodarcza działalność co to znaczy.
Co znaczy Działalność gospodarcza? Definicja: Pośrodku ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim.

Czy przydatne?

Definicja Działalność gospodarcza

Co to znaczy Pośrodku ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, choć nie identycznych definicji działalności gospodarczej. Wedle art. 2 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób zorganizowany i ciągły. Do 21 sierpnia 2004 r. obowiązywała z kolei pojęcie zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej zgodnie z której działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, realizowana w sposób zorganizowany i ciągły. Jeszcze przedtem obowiązująca pojęcie z ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej stanowiła, iż działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu kierującego taką działalność. Pomocnicze znaczenie przy określaniu katalogu czynności wchodzących w skład działalności gospodarczej przyznać można uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. [III CZP 117/91, OSP 1992, z. 11-12, poz. 235], gdzie wskazano następujące cechy działalności gospodarczej: zawodowy (zatem nie amatorski, nie okazjonalny) charakter działalności; podporządkowanie się zasadom racjonalnego gospodarowania (regułom opłacalności i zysku); powtarzalność działań (standaryzacja transakcji, seryjność produkcji, stała współpraca); uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

Czym jest Działalność gospodarcza znaczenie w Słownik D .