W wyścigu po sławę i co to znaczy.
Definicja W wyścigu po sławę i... nieśmiertelność w literaturze. Czym jest „Będę ciągle młody” –.

Czy przydatne?

Co oznacza W wyścigu po sławę i... nieśmiertelność

Co to znaczy: Zdawali sobie sprawę z wagi swych dzieł Horacy czy Jan Kochanowski. „Nie wszystek umrę”, „Będę ciągle młody” – sugerował Horacy w najsłynniejszej swej pieśni (Exegi monumentum...), a Jan z Czarnolasu parafrazował te słowa: „nie umrę ani mię czarnymi/Styks niewesoła zamknie odnogami swymi” (Pieśń XXIV) i prosił Muzy: „...niech ze mną za raz me rymy nie giną,/lecz kiedy ja umrę, ony niechaj słyną” (Ku Muzom). Twórczość poetycka miała więc dawać laury i rozgłos za życia („O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie” – Kochanowski, Pieśń XXIV), a po zgonu – swoistą nieśmiertelność.pisarz był traktowany jako osoba niezwykła, nieprzeciętna, z racji na swój talent. Artyści znali własną wartość. „Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu” – stwierdzał Horacy. Nie wstydził się swoich zasług, wręcz je podkreślał: „pierwszy doprowadziłem nurt eolskiej pieśni/od Italów przebiwszy najpewniejszą drogę/Bądź dumna z moich zasług i delfickim laurem/Melpomeno łaskawie opleć moje włosy”. Ze swej roli – odkrywcy języka poetyckiego – zdawał także sobie sprawę Kochanowski.Podobne podejście odnajdujemy w Boskiej komedii Dantego. Po Piekle i Czyśćcu oprowadza prekursora włoskiego odrodzenia starożytny pisarz Wergiliusz, którego Dante uważa za wielkiego poprzednika. W tym sensie Boska komedia jest hołdem złożonym wielkiemu artysty starożytności. Bardzo to już renesansowe podejście do literaturze i sławy! Poecie przynależy rozgłos i pośmiertna chwała. Ogromni swojej epoki rywalizują z ogromnymi epok wcześniejszych, próbują dorównać mistrzom. Podobnie swą rolę pojmował Jan z Czarnolasu. To podobne podejście do sławy, podobne ambicje i pragnienie o nieśmiertelności literaturze łączyło artystów antycznych i renesansowych. Odmiennie pojmowali swą rolę pisarze średniowieczni, o których mało przeczytamy w ich utworach

Czym jest W wyścigu po sławę i znaczenie w Motyw literatura W .