Jednostka rozrachunkowa co to znaczy.
Pojęcie Jednostka rozrachunkowa w ubezpieczeniach. zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości.

Czy przydatne?

Definicja Jednostka rozrachunkowa

Definicja z ang. Accounting unit, z niem. Abrechnungseinheit.

Co to znaczy: Instrument oznaczający rozmiar udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która określana jest w każdym dniu roboczym zależy wartość środków na rachunku każdego członka OFE (równa iloczynowi liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku i aktualnej wartości jednostki)

Czym jest Jednostka rozrachunkowa znaczenie w Słownik J .