Dzień Wyceny co to znaczy.
Pojęcie Dzień Wyceny w ubezpieczeniach. akcyjna To dzień, gdzie dokonuje się wyceny aktywów.

Czy przydatne?

Definicja Dzień Wyceny

Definicja z ang. Valuation day, z niem. Bewertungstag.

Co to znaczy: Każdy dzień, gdzie odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, gdzie dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa

Czym jest Dzień Wyceny znaczenie w Słownik D .