Niepodległość co to znaczy.
Definicja Niepodległość w polityce. Jak wygląda i jego obywateli i rację stanu. Jest wyrazem.

Czy przydatne?

Definicja Niepodległość

Co oznacza Niepodległość - podstawowa wartość określająca byt państwa i jego obywateli i rację stanu. Jest wyrazem niezależności jednego państwa od innych zarówno w kwestiach wewnętrznych, jak i relacjach zewnętrznych z innymi krajami. Niepodległość jest stanem, który kraj może uzyskać, posiadać albo stracić. Związana jest także z tworzeniem i doskonaleniem narodowego mechanizmu bezpieczeństwa, którego nadrzędnym celem jest ochrona i obrona suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic. O niepodległości mówimy zwykle wówczas, gdy naród uznaje organizację państwową za swoją. Uznanie niepodległości i suwerenności jest także formalnym kryterium podmiotowości prawnej państwa na arenie międzynarodowej

Czym jest Niepodległość znaczenie w Słownik N .