Lokaje i stara sługa co to znaczy.
Definicja Lokaje i „stara sługa chustkowa” w literaturze. Czym jest służba z Pornografii jest.

Czy przydatne?

Co oznacza Lokaje i „stara sługa chustkowa”

Co to znaczy: Na uwagę zasługuje także służba w utworach Witolda Gombrowicza. Lokaje z Operetki czy służba z Pornografii jest pokorna, lecz panowie traktują ją tak, jakby tylko czyhała na to, aby dokonać rewolucyjnego przewrotu. Właśnie dlatego kraj odgradzają się od niej murem rytuałów, obyczajów, formułek, manifestują przed służbą swą pobożność (hierarchia kościelna i religijne rytuały sprzyjają utrzymaniu władzy nad chłopstwem i służbą– Pornografia). W Ferdydurke ujawnia się fascynacja parobkiem jako człowiekiem młodym, świeżym, kreatywnym w przeciwieństwie od zdegenerowanych ziemian. Fascynacja ta zostaje zresztą błędnie odczytana poprzez rodzinę Józia jako zainteresowanie homoseksualne.Trochę inny typ fascynacji sługą, mający podłoże erotyczne, lecz także wyrastający z tęsknoty za poczuciem bezpieczeństwa, brudem życia i brzydotą opisuje Gombrowicz w opowiadaniu Na kuchennych schodach z tomu Bakakaj. Tam dyplomata, mąż żony – fanatyczki czystości, schludnej i pięknej, tęskni za urokiem bezzębnych, grubych, peszących się starych sług.Wspomina chwile z młodości, gdy dopadał takie „sługi od wszystkiego” na kuchennych schodach i próbował z nimi, nadzwyczajnie nieśmiało, romansować. Ta fascynacja w dojrzałym wieku nabiera rozmiarów groteski (groteskowo przedstawiony konflikt pomiędzy żoną a sługą chustkową)

Czym jest Lokaje i „stara sługa znaczenie w Motyw literatura L .