inwestytura co to znaczy.
Definicja inwestytura w historii. Słownik: seniora wasalowi; przekazywanie poprzez monarchę.

Czy przydatne?

Co to jest inwestytura

Czym jest inwestytura:  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) poprzez seniora wasalowi; przekazywanie poprzez monarchę stanowisk i dóbr kościelnych, traktowanych jako lenno, interpretowano jako dowód wyższości władzy świeckiej nad duchowną, po wyborze na papieża Grzegorza VII (1073) stało się to obiektem ostrego sporu pomiędzy cesarstwem a papiestwem (tak zwany spór o i.); papież, który traktował i. jako ingerencję władców świeckich w wewnętrzne kwestie Kościoła i chęć podporządkowania duchowieństwa, stanął w obronie uniwersalizmu papieskiego i niezależności Kościoła; spór o i. toczył się poprzez sporo lat i zakończył się dopiero w 1122 r. (za pontyfikatu Kaliksta II) podpisaniem kompromisowego konkordatu wormackiego; do podobnych sporów, aczkolwiek o mniejszym natężeniu, dochodziło także w innych krajach, w Polsce spór o i. Kościół wygrał najpierw XIII w

Czym jest inwestytura znaczenie w Historia i wydarzenia I .