elekcja co to znaczy.
Definicja elekcja w historii. Słownik: na tron; w Polsce już w XII w. e. użytkowana była poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest elekcja

Czym jest elekcja:  - (z łaciny electio) wybór, sposób powoływania panujących na tron; w Polsce już w XII w. e. użytkowana była poprzez możnych świeckich i duchownych przy wyborze władcy; w czasach panowania Jagiellonów e. była właściwie zatwierdzeniem członka panującej dynastii; w czasie bezkrólewia 1572-73 przyjęto zasadę wolnej elekcji - viritim, która stała się jednym z fundamentalnych praw szlacheckich

Czym jest elekcja znaczenie w Historia i wydarzenia E .