koncentracji zamiaru co to znaczy.
Co znaczy Zgłoszenie zamiaru koncentracji? Definicja: Dokonując żadnych przejęć lub połączeń.

Czy przydatne?

Definicja Zgłoszenie zamiaru koncentracji

Co to znaczy Dokonując żadnych przejęć lub połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o regulaminach dotyczących zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeśli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro. Powyższy wymóg dotyczy: połączenia dwóch albo więcej samodzielnych przedsiębiorców; przejęcia - przez nabycie albo objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości albo części majątku albo w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej albo pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego albo więcej przedsiębiorców poprzez jednego albo więcej przedsiębiorców; utworzenia poprzez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, wskutek której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, zwłaszcza poprzez stworzenie albo umocnienie pozycji dominującej na rynku. Warto mieć także na względzie, iż istnieje sporo regulacji specjalnych, dotyczących między innymi wykonywania prawa głosu z akcji firm publicznych i niektórych podmiotów sektora finansowego.

Czym jest Zgłoszenie zamiaru znaczenie w Słownik Z .