zbycie sprzedaż udziału co to znaczy.
Co znaczy Zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej? Definicja: Ogół praw i obowiązków wspólnika.

Czy przydatne?

Definicja Zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej

Co to znaczy Ogół praw i obowiązków wspólnika firmy osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa firmy tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika firmy osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba iż umowa firmy stanowi odmiennie. W razie przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika powiązane z uczestnictwem w firmie osobowej i zobowiązania tej firmy osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik i wspólnik przystępujący do firmy.

Czym jest Zbycie (sprzedaż) udziału w znaczenie w Słownik Z .