Wartość aktywów netto co to znaczy.
Pojęcie Wartość aktywów netto w ubezpieczeniach. funduszu. Co to jest Netto Aktywów Wartość.

Czy przydatne?

Definicja Wartość aktywów netto

Definicja z ang. The net asset value, z niem. Der Nettoinventarwert.

Co to znaczy: Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu

Czym jest Wartość aktywów netto znaczenie w Słownik W .