Ustawa o funduszach co to znaczy.
Pojęcie Ustawa o funduszach inwestycyjnych w ubezpieczeniach. późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje.

Czy przydatne?

Definicja Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Definicja z ang. The Law on Investment Funds, z niem. Das Gesetz über Kapitalanlagefonds.

Co to znaczy: Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich typy i wymagania informacyjne

Czym jest Ustawa o funduszach znaczenie w Słownik U .