Ubezpieczeniowy Fundusz co to znaczy.
Pojęcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ubezpieczeniach. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Definicja z ang. Insurance Guarantee Fund, z niem. Versicherungsgarantiefonds.

Co to znaczy: Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej albo rolnika, w razie nie określenia tożsamości sprawcy albo gdy posiadacz pojazdu albo rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz znaczenie w Słownik U .