Terminowe ubezpieczenie na co to znaczy.
Pojęcie Terminowe ubezpieczenie na życie w ubezpieczeniach. kilkudziesięciu lat. Gwarantowana suma.

Czy przydatne?

Definicja Terminowe ubezpieczenie na życie

Definicja z ang. Term life insurance, z niem. Risiko-Lebensversicherung.

Co to znaczy: Ubezpieczenie takie jest zawierane na precyzyjnie określony moment, przeważnie od 5 do kilkudziesięciu lat. Gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana jedynie w razie zgonu osoby ubezpieczonej

Czym jest Terminowe ubezpieczenie na znaczenie w Słownik T .