Niezdolność do pracy co to znaczy.
Pojęcie Niezdolność do pracy w ubezpieczeniach. niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Czy przydatne?

Definicja Niezdolność do pracy

Definicja z ang. Inability to work, z niem. Arbeitsunfähigkeit.

Co to znaczy: Termin związany z ubezpieczeniami osobowymi. Trwała, długookresowa albo całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości

Czym jest Niezdolność do pracy znaczenie w Słownik N .