Niedoubezpieczenie co to znaczy.
Pojęcie Niedoubezpieczenie w ubezpieczeniach. od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W.

Czy przydatne?

Definicja Niedoubezpieczenie

Definicja z ang. underinsurance, z niem. Unterversicherung.

Co to znaczy: W ubezpieczeniach majątkowych, przypadek, gdzie zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W przypadku stworzenia zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od relacji sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia lub odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia

Czym jest Niedoubezpieczenie znaczenie w Słownik N .