Jednostka uczestnictwa co to znaczy.
Pojęcie Jednostka uczestnictwa w ubezpieczeniach. typów jednostek, które mogą się różnić wysokością.

Czy przydatne?

Definicja Jednostka uczestnictwa

Definicja z ang. participation unit, z niem. Teilnahme Einheit.

Co to znaczy: Prawo uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu. Fundusze oferują sporo typów jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych albo/i wysokością wynagrodzenia za kierowanie albo/i ekipą odbiorców

Czym jest Jednostka uczestnictwa znaczenie w Słownik J .