Indywidualne ubezpieczenie na co to znaczy.
Pojęcie Indywidualne ubezpieczenie na życie w ubezpieczeniach. zawarcie z towarzystwem.

Czy przydatne?

Definicja Indywidualne ubezpieczenie na życie

Definicja z ang. Individual life insurance, z niem. Individuelle Lebensversicherung.

Co to znaczy: Wytwór ubezpieczeniowy skierowany do odbiorców indywidualnych. Istotą ubezpieczenia jest zawarcie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy, na mocy której uposażonej osobie wypłacone zostanie świadczenie, jeśli w okresie gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, a więc na przykład jego zgon

Czym jest Indywidualne ubezpieczenie na znaczenie w Słownik I .