Akcja co to znaczy.
Pojęcie Akcja w ubezpieczeniach. współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma.

Czy przydatne?

Definicja Akcja

Definicja z ang. Share, z niem. Aktion.

Co to znaczy: Instrument finansowy o charakterze własności. Posiadacz akcji (akcjonariusz) jest współwłaścicielem podmiotu emitującego akcje, którym jest firma akcyjna. Prócz prawa własności akcjonariusz dysponuje ponadto między innymi prawem do udziału w zyskach firmy (dywidendy), prawem do zakupu akcji nowej emisji (prawo poboru), prawem do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Czym jest Akcja znaczenie w Słownik A .