Zrzeczenie się co to znaczy.
Definicja Zrzeczenie się w polityce. Jak wygląda rezygnuje z pewnych praw. Zrzeczenie powinno.

Czy przydatne?

Definicja Zrzeczenie się

Co oznacza Zrzeczenie się (renonciation) - to jest akt, gdzie kraj rezygnuje z pewnych praw. Zrzeczenie powinno nastąpić w sposób wyraźny; nie może być domniemywane. Dodać należy, iż tak w prawie międzynarodowym, jak i w innych działach prawa publicznego istnieją przypadki, gdzie osoby korzystające z pewnych praw nie mogą się ich zrzec (na przykład przedstawicielom dyplomatycznym nie wolno zrzec się przysługujących im przywilejów i immunitetów, bo przysługują im one z racji na spełniane funkcje, z kolei może się ich zrzec kraj wysyłające). Źródło: W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006

Czym jest Zrzeczenie się znaczenie w Słownik Z .