Wolność obywatelska co to znaczy.
Definicja Wolność obywatelska w polityce. Jak wygląda należącej do obywatela, nie do państwa.

Czy przydatne?

Definicja Wolność obywatelska

Co oznacza Wolność obywatelska odnosi się do prywatnej sfery życia, należącej do obywatela, nie do państwa. Dlatego także wolność obywatelska obejmuje cały szereg praw "negatywnych", zazwyczaj zakorzenionych w doktrynie praw człowieka, które domagają się nieinterwencji ze strony państwa. Do klasycznych wolności obywatelskich zaliczamy zazwyczaj wolność słowa, wolność prasy, wolność wyznania i sumienia, wolność poruszania się i zrzeszania. Te fundamentalne wolności są zazwyczaj postrzegane jako najważniejsze w funkcjonowaniu społeczeństw liberalno-demokratycznych, gdyż zapewniają jednostce ochronę przed arbitralnym rządem. W wielu sytuacjach zasada wolności obywatelskiej jest wyrażana w konstytucji, np. w formie deklaracji praw człowieka. Źródło: A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006

Czym jest Wolność obywatelska znaczenie w Słownik W .