Uznanie co to znaczy.
Definicja Uznanie w polityce. Jak wygląda uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie.

Czy przydatne?

Definicja Uznanie

Co oznacza Uznanie - to jest stwierdzenie poprzez kraj, iż element uznania istnieje i powinien być traktowany w płaszczyźnie prawa międzynarodowego. W praktyce międzynarodowej występuje uznanie nowego państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, uznanie rządu jako reprezentanta państwa (w sytuacjach utworzenia rządu w drodze niekonstytucyjnej), uznanie ruchu narodowowyzwoleńczego, uznanie za powstańców albo za stronę wojującą (w wojnie domowej) i uznanie praw państwa do określonego terytorium

Czym jest Uznanie znaczenie w Słownik U .