Uti possidet co to znaczy.
Definicja Uti possidetis w polityce. Jak wygląda międzynarodowego przyznająca stronom wojującym.

Czy przydatne?

Definicja Uti possidetis

Co oznacza Uti possidetis (z łaciny jak posiadacie) - formuła prawa międzynarodowego przyznająca stronom wojującym prawo zatrzymania terytoriów zajmowanych poprzez nie w momencie zatwierdzenia traktatu pokojowego. Współcześnie to jest zasada stanowiąca podstawę regulowania problemów terytorialnych w nie wszystkich regionach świata. Jej wykorzystanie znaczy definitywne rozstrzygnięcie danej kwestii terytorialnej i ustanowienie tytułu prawnego do określonego terytorium. Ważną rolę odgrywa przy regulowaniu zagadnień terytorialnych wynikających z sukcesji. Genetycznie związana jest z kompleksem problemów terytorialno-granicznych posiadłości kolonialnych. Przyjęły ją postkolonialne państwa Ameryki Łacińskiej i Afryki, stając na stanowisku konieczności respektowania granic państwowych istniejących w momencie uzyskania niepodległości. Zasada stanowi podstawę prawną dla naprawdę istniejących granic. Państwa Organizacji Jedności Afrykańskiej stosują zasadę uti possidetis w trakcie regulowania sporów międzynarodowych. Przyjęcie tej zasady nie wyrugowało jednak sporów terytorialnych. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Uti possidetis znaczenie w Słownik U .