Trybalizm co to znaczy.
Definicja Trybalizm w polityce. Jak wygląda tribus, plemię ). Trybalizm znaczy tendencję do.

Czy przydatne?

Definicja Trybalizm

Co oznacza Trybalizm - termin ten wywodzi się z języka łacińskiego (tribus, "plemię"). Trybalizm znaczy tendencję do utrzymywania się podziałów i odrębności grup przednarodowych, plemiennych, etnicznych, opierającą się na zasadach "genetycznej" lojalności, która ułatwia "przetrwanie plemienne". Trybalizm ujawnia się szczególnie wyraźnie na przykład w zachowaniu ekipy etnicznej odczuwającej izolację albo znajdującej się we wrogim otoczeniu. Zagrożenie tworzy reakcje obronne, może nawet inicjować powstawanie szczególnych instytucji. Dla trybalizmu charakterystyczne są postawy, gdzie korzyści plemienne, kastowe i wspólnota uznawanych wartości przedkładane są nad interesy narodowe i osobiste. Trybalizm występuje nie tylko w słabiej rozwiniętych społeczeństwach, lecz i w marginesowych ekipach żyjących we współczesnych, uprzemysłowionych i zurbanizowanych państwach. W pierwszym przypadku jest on zazwyczaj związany z pokrewieństwem, z kolei w drugim - ze metodą bycia i upodobaniami. Trybalizm implikuje także "poszukiwanie tożsamości" przez podłączenie się do ustalonych grup (na przykład do gangów, sekt czy innych zamkniętych zbiorowości) i odrzucenie innych społeczności. Mechanizmy powiązane z wymienionymi rodzajami oddzielenia, również samowyłączenia, ustala się jako trybalizację. Może ona być rezultatem narastania podziałów wskutek dywersyfikacji postaw socjalnych spowodowanej czynnikami socjalnymi bądź także stanowić sukces powrotu do "korzeni" poprzez odradzanie się poprzednich podziałów "plemiennych". Zarówno trybalizm jak i trybalizacja odbierane są raczej negatywnie. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Trybalizm znaczenie w Słownik T .