Teokracja co to znaczy.
Definicja Teokracja w polityce. Jak wygląda iż władza religijna powinna przeważać nad władzą.

Czy przydatne?

Definicja Teokracja

Co oznacza Teokracja (dosłownie "władza boga") to zasada, która głosi, iż władza religijna powinna przeważać nad władzą polityczną. Teokracja jest zatem ustrojem, gdzie stanowiska rządowe obejmuje się opierając się na pozycji zajmowanej w hierarchii religijnej. Odwrotnie jest w kraju świeckim, gdzie stanowiska polityczne i duchowne są wyraźnie oddzielane. Władza teokratyczna jest nieliberalna w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, narusza podział na sferą prywatną i publiczną, jako iż zasady religijne wyznaczają reguły zarówno życia osobistego, jak i zachowania politycznego. Po drugie, wyposaża rządzących w potencjalnie nieograniczoną władzę, gdyż w tego typu ustroju władza doczesna pochodzi z mądrości duchowej, nie może się więc opierać się na zgodzie socjalnej albo być adekwatnie ograniczona konstytucją

Czym jest Teokracja znaczenie w Słownik T .