Szpiegostwo co to znaczy.
Definicja Szpiegostwo w polityce. Jak wygląda nazwy występują równolegle. Zazwyczaj o obcych mówi.

Czy przydatne?

Definicja Szpiegostwo

Co to znaczy: Szpiegostwo - mniej elegancka nazwa wywiadu, mimo iż obie nazwy występują równolegle. Zazwyczaj o obcych mówi się "szpiedzy" a o swoich "wywiad". To jest organizacja stara jak społeczeństwo i jego zorganizowane formy. Szpiegostwo jest uprawiane w formie cywilnej i wojskowej. Kierownictwo ogromnych grup socjalnych, współczesnych krajów, dąży do uzyskiwania maksimum informacje o innych krajach. Z reguły to jest działalność nielegalna, sekretna, starannie ukrywana i kamuflowana. Na szczeblu państwa wywiad występuje pod wieloma nazwami, które ulegają zmianom. Komórki zajmujące się kierowaniem wywiadem i jego działalnością poza granicami państwa podlegają najwyższym organom państwa. Istnieją także komórki przeciwdziałające działalności wywiadowczej obcych krajów nazywane kontrwywiadowczymi, także pod wieloma nazwami. Także armie (siły zbrojne) posiadają swoje struktury wywiadu i kontrwywiadu. W sytuacji ogromnych krajów są one bardzo rozbudowane i dysponują ogromnymi budżetami (CIA, KGB). Współcześnie postęp techniki kosmicznej i radioelektronicznej, komputerowej, znacząco powiększył możliwości działania i efektywności wywiadowczej. Powstaje wrażenie relatywnego pomniejszenia tradycyjnego wywiadu. Jednak możliwości działania wywiadów wzrosły. Wywiad działa przeciwko wszystkim grupom krajów: nieprzyjaznym, neutralnym i zaprzyjaźnionym. Ta ostatnia ekipa, przeciwko której prowadzona jest działalność wywiadowcza, nazywana jest "sprawdzaniem szczerości prowadzonej polityki poprzez dane kraj". W okresie odprężenia w relacjach międzynarodowych wywiad zdobywa sporo informacji przy użyciu metod jawnych (tak zwany biały wywiad), opierających na analizie treści ogłaszanych poprzez mass media. Rozwija się także współpraca pomiędzy wywiadami między innymi w celu efektywniejszego zwalczania terroryzmu, handlu narkotykami, materiałami promieniotwórczymi i tym podobne Ciężar działań wywiadu przesuwa się ze sfery wojskowej na gospodarkę, politykę, a praktycznie na wszystkie dziedziny życia krajów. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Szpiegostwo znaczenie w Słownik S .