Simón Bolívar co to znaczy.
Definicja Simón Bolívar w polityce. Jak wygląda stolicy Wenezueli. Był synem bogatego kreolskiego.

Czy przydatne?

Definicja Simón Bolívar

Co to znaczy: Simon Bolivar urodził się 24 lipca 1783 roku w Caracas, stolicy Wenezueli. Był synem bogatego kreolskiego szlachcica. W latach 1799-1802 studiował w Madrycie, w dalszym ciągu do 1807 r. podróżował po Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Gdy powrócił do Wenezueli, zaangażował się w stworzenie antyhiszpańskie. Walczył w armii republikańskiej w stopniu podpułkownika (1810). Po aresztowaniu został poprzez władze hiszpańskie osadzony na jednej z wysp Antyli Holenderskich. Walki wznowił po kilku miesiącach. Rozszerzył stworzenie na wszystkie prowincje Wicekrólestwa Peru i Nowej Grenady. Po wylądowaniu w Cartagenie (północna Kolumbia) zaczął walki z wojskami hiszpańskimi, początkowo partyzanckie, a w dalszym ciągu stworzył regularną armię. W sierpniu 1813 r. Zajął Caracas i ogłosił stworzenie republiki wenezuelskiej. Nie przetrwała ona długo. Brak środków finansowych i przysłanie poprzez Madryt nowych oddziałów zadecydowały o klęsce republiki. Do porażki przyczynił się również pasterski lud Llanos, który został przekupiony poprzez Hiszpan i dokonał pogromu ludności wenezuelskiej. Sam Bolívar schronił się w Kolumbii, a w dalszym ciągu na Jamajce. W 1815 r. opublikował Listy z Jamajki. Były one programem walki mającej przynieść wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej. Na przełomie 1815 i 1816 r. Bolivar zorganizował w Haiti kilkusetosobowy oddział, na czele którego wylądował ponownie w Wenezueli. W 1817 r. zyskał twierdzę Angostura. Po ogłoszeniu deklaracji o zniesieniu niewolnictwa zdobył poparcie dla walki narodowowyzwoleńczej ze strony ludności murzyńskiej i Llanos. Po wejściu do Caracas ogłosił stworzenie w Wenezueli III Republiki. Sam został najwyższym naczelnikiem, a w 1819 r. wybrano go prezydentem państwa. Zgodnie ze swoim programem w kolejnych latach prowadził walkę narodowowyzwoleńczą w pozostałych prowincjach hiszpańskich. W 1820 r. władca Hiszpanii Ferdynand VII przygotował ogromną ekspedycję karną przeciw zbuntowanym Kreolom. Wystąpienie liberałów hiszpańskich zmusiło go do rezygnacji z interwencji. Bolívarowi pomocy udzieliły także Stany Zjednoczone przez ogłoszenie doktryny Monroe'go w 1823 r. Zakładała ona brak zgody na interwencję krajów europejskich w wewnętrzne kwestie Ameryki. W zamian za to USA zobowiązywały się do nie mieszania w kwestie europejskie. Do 1824 r. Bollivar wyzwolił Ekwador, Nową Grenadę i Peru, tworząc z nich Ogromną Kolumbię. Ostatecznie całe terytorium Peru odzyskało niepodległość po zwycięstwie Bolívara pod Ajacucho. W części północno-zachodniej od 1821 r. istniało Peru, gdzie był on prezydentem w latach 1824-1826, a w części południowo-wschodniej powstała w 1825 r. Boliwia, gdzie był prezydentem w latach 1825-1826. W 1828 r. wprowadził rządy dyktatorskie. Próbował zahamować tendencje odśrodkowe poszczególnych krajów i rozwijającą się anarchię władz terenowych. Chciał przyśpieszyć odbudowę gospodarczą zniszczonych terenów. Brak zrozumienia, nawet ze strony najbliższych przyjaciół, niecelny pucz i zamach na jego życie skłoniły go do ustąpienia w 1830 r. Po podziale Ogromnej Kolumbii wycofał się z życia politycznego. Mieszkańcy Ameryki Południowej nazywają go El Libertador (Wyzwoliciel, Oswobodziciel). Uznawany jest tutaj za najwybitniejszego męża stanu i otoczony legendą. Zakończył panowanie Hiszpanii w Ameryce Południowej. Był zwolennikiem koncepcji panamerykańskiej, stworzenia jednolitego państwa albo unii krajów narodu kreolskiego. W 1816 r. ogłosił projekt stworzenia Zjednoczonych Prowincji Ameryki Południowej. W 1826 r. zwołał Kongres Panamerykański, chociaż tylko nieliczne państwa przysłały swych delegatów i cały projekt legł w gruzach. Nie uzyskał także poparcia dla koncepcji powołania organizacji międzynarodowej, która ułatwiłaby współpracę pomiędzy krajami na całym świecie. Simon Bolivar zmarł w osamotnieniu na gruźlicę w Santa Maria w Kolumbii 17 grudnia 1830 roku

Czym jest Simón Bolívar znaczenie w Słownik S .