Sankcje co to znaczy.
Definicja Sankcje w polityce. Jak wygląda międzynarodowych uznawanych za zbrodnie. Stosuje się je.

Czy przydatne?

Definicja Sankcje

Co to znaczy: Sankcje są konsekwencją wyróżnienia przestępstw międzynarodowych uznawanych za zbrodnie. Stosuje się je przeciwko państwu dopuszczającemu się aktów agresji. Problemu sankcji za popełnienie zbrodni nie należy łączyć z zagadnieniem odpowiedzialności karnej. Przy okazji dyskutowania problemów odpowiedzialności w KPM i w innych organach ONZ formułowano tezę, iż odpowiedzialność państwa nie może obejmować niczego poza obowiązkiem naprawienia szkody, bo jedyną możliwością byłoby wykorzystanie sankcji karnej, której jednak nie zna prawo międzynarodowe. To jest stanowisko dyskusyjne. To, iż prawo międzynarodowe nie uznaje odpowiedzialności karnej, nie znaczy w ogóle, by odpowiedzialność państwa ograniczała się wyłącznie do obowiązku naprawienia szkody. Prawo międzynarodowe zna definicja sankcji ekonomicznych i wojskowych przewidzianych w art. 41 i 42 Karty NZ. Praktyka międzynarodowa potwierdza zresztą tezę o możliwości wykorzystania sankcji za zbrodnie międzynarodowe. Jej odpowiednikiem jest uchwalenie poprzez Radę Bezpieczeństwa 4 listopada 1977 r. obowiązujących sankcji zakazujących eksportu broni i sprzętu wojskowego do RPA w następstwie popełnianej poprzez ten państwo zbrodni apartheidu. Wskutek aneksji Kuwejtu poprzez Irak w sierpniu 1990 r. doszło do wykorzystania opierając się na uchwał Porady Bezpieczeństwa sankcji wojskowych i ekonomicznych przeciwko Irakowi i do przywrócenia status quo ante. Sankcje mogą być użytkowane również poprzez inne organizacje międzynarodowe. Tak np. w roku 1991 EWG nałożyła embargo na Serbię i Czarnogórę, a Organizacja Krajów Amerykańskich w roku 1992 na Haiti

Czym jest Sankcje znaczenie w Słownik S .