Rasa co to znaczy.
Definicja Rasa w polityce. Jak wygląda wewnątrzgatunkowej człowieka nie jest dotychczas w pełni.

Czy przydatne?

Definicja Rasa

Co oznacza Definicja rasy jako podstawy klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka nie jest dotychczas w pełni jednoznaczne. Wyróżnić tu można kilka sposobów rozumienia tego definicje: jako jednostki terytorialno-chronologicznej (rasy geograficzne); jako jednostki filogenetycznej poziomu wewnątrzgatunkowego (rasa typologiczna); jako wynikającego z różnic genetycznych pomiędzy populacjami jednego gatunku (rasa populacyjna); istnieje także stanowisko traktujące ludzkość jako jedną rasę genetyczną, zróżnicowaną wewnętrznie, ale posiadającą wspólną pulę genów. W świetle ujęcia populacyjnego rasa to bardzo spora ekipa ludzi, ustalona opierając się na wspólnych cech genetycznych, których zewnętrznymi oznakami są kolor skóry i owłosienia, kolor i kształt oczu i inne morfologiczne cechy ludzkiego ciała. Struktura rasowa nie ma bezpośrednich powiązań z tożsamością narodową. Problem biologicznej klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest obiektem dociekań antropologii i ma długą tradycję, sięgającą starożytności. Przeprowadzone klasyfikacje różnią się pomiędzy sobą w zależności od przyjętej poprzez ich autorów koncepcji rasy. Do ogromnych światowych ras należą: rasa biała (kaukaska), czarna (negroidalna) i żółta (mongoloidalna). Każda z nich obejmuje kilka odmian (subras), które bywają traktowane jako oddzielne rasy (na przykład subrasa śródziemnomorska rasy białej; Indianie amerykańscy, "czerwonoskórzy" są subrasą rasy mongoloidalnej). Badania wskazują na to, iż różnice wewnątrz ras są nie mniejsze niż pomiędzy poszczególnymi rasami. Podział na subrasy jest w pewnym stopniu pochodną różnic społeczno-kulturowych, metody życia, charakteru odżywiania i tym podobne Wg polskiej szkoły antropologicznej, stworzonej poprzez J. Czekanowskiego i jego uczniów, podział rasowy ludzkości nastąpił wskutek stopniowej stabilizacji form mieszanych i dokonał się na trzech poziomach różnicowania: wyodrębnienia się odmian gatunku ludzkiego, takich jak biała, żółta i czarna; stworzenia sześciu przedmiotów rasowych: nordyckiego, śródziemnomorskiego, armenoidalnego, laponoidalnego, arktycznego, nigryckiego; ukształtowania się piętnastu typów antropologicznych wskutek krzyżowania się przedmiotów antropologicznych. Czasami termin rasa jest związany z pochodzeniem społecznym albo terytorialnym, a również z ustalonymi wartościami moralnymi - na przykład rasa aryjska, łacińska, rasa "wyższa", "prymitywna", "rasa niewolników", rasa arystokratyczna. Kryteria wykorzystywane określeniu rasy w tym metaforycznym sensie mogą być bardzo różne. Regularnie stosuje się kryterium wykluczania i wartościowania tych, którzy do danej rasy nie należą. Wiąże się z tym ustalona postawa socjalna (ideologia), która nazywa się rasizmem. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Rasa znaczenie w Słownik R .